Azad Xəbər

Yuxarı

USD 0.7842 | EUR 1.0625 | RUR 0.0225 | TRL 0.3460 | Xam Neft 98.23 | Təbii Qaz 5.01 | Benzin 2.66 | Qızıl 1242.20 | Gümüş 19.11 | Mis 3.24 |